Přeskočit na obsah

Nemopass

Prověřování stavu nemovitosti

Inspekce nemovitostí je zjištění technického stavu předmětného objektu či jeho částí. V rámci inspekce se poruchy a rizika poruch objektu vyhodnocují na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazních měřicích přístrojů.

V případě podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (potřeba sondy, specializované měření, měření vzduchotěsnosti obálky apod.), je klient o podezření informován a jsou mu doporučena potřebná další měření či průzkumy.

Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je vyškolen na vyhledávání poruch nemovitostí.