Aukce nemovitosti patří k nejvýhodnějším způsobům prodeje nemovitosti

Téměř všichni prodávající chtějí svou nemovitost prodat za co nejvyšší cenu. Aukce je prodejní strategie, která jim v tom může pomoci, tj. prodat nemovitost za maximální cenu a přitom v relativně krátké době.

Aukce nemovitosti není dražbou

Bulharská

Předně je třeba říci, že aukce není dražbou ve smyslu zákona o veřejných dražbách. č. 26/2000 Sb. Rozdíl je v tom, že u veřejné dražby probíhá změna vlastnického práva k nemovitosti dle zákona o dražbách na základě příklepu licitátora. Na rozdíl od aukce, která se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Po skončení aukce dojde na základě dohody prodávajícího a kupujícího k uzavření rezervační smlouvy a následně pak kupní smlouvy. Na dražby jsou dle zákona o veřejných dražbách přísnější nároky, vybírá se dražební jistota a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Z těchto důvodů se mnoho kupujících nákupu v dražbě bojí. Stejně tak je dražba složitá pro zájemce, kteří chtějí financovat nákup na hypotéku a těch je více než 70 %. Výsledkem je proto nižší počet účastníků dražby, to má negativní vliv na dosaženou prodejní cenu. Z těchto důvodů jsou dražby pro prodávající zklamáním. Když zmiňuji v tomto článku dražby, mám na mysli dražby dobrovolné, nikoli dražby nedobrovolné. Ty mají jiný hlavní cíl, a to zpeněžit majetek dlužníka a uspokojit tak pohledávku věřitelů. Chcete-li dosáhnout maximální možné ceny při prodeji nemovitosti, dobrovolná dražba není nejlepší formou prodeje. Naopak u aukcí všechna tato omezení odpadají, a proto jsou aukce nemovitostí pro prodávající mnohem výhodnější a efektivnější.

Proč aukce patří k nejlepším možnostem prodeje nemovitosti?

Flexibilita

Na rozdíl od dražby je aukce flexibilnější. Není svázána pravidly dle zákona o dražbách. Kupující mohou předkládat prodávajícímu další podmínky, za jakých jsou ochotni nemovitost koupit. Samozřejmě za předpokladu, že pořadatel aukce umožní v pravidlech aukce předkládání dalších podmínek. Kromě ceny tedy mohou účastníci aukce předkládat prodávajícímu i podmínky týkající se například termínu zaplacení kupní ceny, termínu vystěhování, požadavky na zanechání či odstranění inventáře atd. Prodávajícímu jsou všechny nabídky předloženy a je na něm, jakou akceptuje. Dokonce může všechny nabídky odmítnout, pokud žádná nesplní jeho očekávání a pravidla aukce to umožní. Stejně tak může upřednostnit i nabídku ke koupi za jinou než nejvyšší cenu. To se může stát například, když je pro prodávajícího důležité mít delší dobu na vystěhování a jeden ze zájemců ve své nabídce ke koupi uvede, že je ochoten prodávajícího nechat v nemovitosti bydlet třeba dalších půl roku.

Vyšší dosažená cena

Správně připravená aukce nemovitostí patří k nejlepším způsobům, jak dosáhnout maximální možné ceny při prodeji. Příprava aukce, jasné definování pravidel, jejich bezpodmínečné dodržování, důvěryhodnost pořadatele (realitní kanceláře), ale i morální kredibilita organizujícího realitního makléře (občas se totiž stává, že kupující se snaží makléře uplatit, aby je v aukci zvýhodnil či je informoval o nabídkách jiných klientů, což je nepřípustné), perfektní marketing a správné načasování všech aktivit je pro úspěch aukce naprosto zásadní. Při organizaci aukce se dá nadělat spousty chyb, které mohou kupující od účasti v aukci odradit a výsledkem je, že prodávající nedostane žádnou nabídku. V nejhorším možném případě může aukce skončit fiaskem a stížnostmi účastníků zejména na neregulérnost celé akce. To se může snadno stát, když aukci organizuje realitní kancelář a makléř, který nemá s aukcemi žádné zkušenosti, neseznámil účastníky s pravidly aukce nebo nezajistil jejich dodržování, anebo nejhorší možnost, že žádná pravidla nestanovil. Proto, pokud chcete zajistit úspěšnou aukci a dosáhnout nejvyšší prodejní ceny, je velmi důležitý výběr realitní kanceláře a realitního makléře, kteří s touto formou prodeje mají zkušenosti.

Proč je aukce nemovitosti lepší strategie, než začít na nejvyšší ceně a tu postupně snižovat?

Někteří prodávající prodávají nemovitost tak, že začnou na co nejvyšší ceně, a když nikdo neprojeví o koupi zájem, postupně cenu snižují.  Tato strategie má však svá úskalí. Po několika měsících totiž začne mít nemovitost status ležáku, na nemovitost se začne nabalovat punc nedůvěryhodnosti, možných skrytých vad a prodej je složitější. Často se nakonec takové nemovitosti prodají levněji, než by se prodat mohli a prodej trvá mnohem déle. Těch důvodů je několik. Jeden z nich nastane, když zájemce o koupi vašeho bytu pátrá, jací v domě žijí lidé, zdali jsou tam dobré sousedské vztahy, pátrá po technickém stavu domu a při tomto pátrání se dozví se od sousedů “Jó, ten byt ve třetím patře, ten, co se už prodává rok…”. Okamžitě případný kupec začne váhat, klást si otázky a spekulovat “Tam asi bude nějaký problém, když se za tak dlouhou dobu neprodal”. Taková informace některé lidi od koupě odradí, jiní začnou dál pátrat, tlačit na cenu atd. Dalším důvodem je, že prodávající tímto způsobem prodávají nemovitost docela dlouho, což je začne unavovat a pak pod vlivem únavy často kývnou na nevýhodnou nabídku. Aukce tyto nevýhody eliminuje.

Zdroj: https://www.remaxalfa.cz/aukce-nemovitosti/

Platinum Club