Přeskočit na obsah

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podejte do 31. ledna 2024

Koupili jste si v roce 2023 nemovitost? Pak musíte do středy 31. ledna 2024 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Kdo je povinen podat daňové přiznání

Daňové přiznání je povinen podat každý, kdo v předcházejícím roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost. Daňové přiznání se podává dopředu na zdaňovací období roku 2024, a to podle stavu k 1. lednu 2024.

Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu a podali návrh na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad v minulém roce, ale Katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva ve váš prospěch až v letošním roce, jste rovněž povinni podat daňové přiznání, protože vlastníkem se stáváte zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

V dalších letech již daňové přiznání nepodáváte, jedině že by došlo k novým skutečnostem týkajícím se nemovitosti. Např. přístavba, přikoupení pozemků u domu atd.

Termín podání daňového přiznání

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je poplatník povinen podat daňové přiznání u příslušného správce daně z nemovitých věcí do 31. ledna zdaňovacího období.

Jak přiznání připravit a odeslat

1. Elektronicky přes portál finanční správy

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí doporučujeme vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronického podání pro Finanční správu (EPO) na internetových stránkách www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí.

Pro nezkušené uživatele doporučujeme využít aplikaci průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí, tj. kliknout na tlačítko VYPLNIT Z PRŮVODCE. Průvodce vás provede vyplněním daňového přiznání krok za krokem za použití návodných otázek.

Pro zkušené uživatele doporučujeme využít elektronický formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, tj. kliknout na tlačítko Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Uvedené aplikace obsahují veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Daňové přiznání je možné prostřednictvím těchto aplikací vyplnit a odeslat příslušnému finančnímu úřadu. Z aplikací lze i daňové přiznání exportovat do formátu PDF a tento vytisknout. Poté stačí přiznání v listinné podobě pouze vlastnoručně podepsat a odeslat příslušnému správci daně.

Při vyplňování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí doporučujeme přihlášení do tzv. Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz, prostřednictvím kterého lze přistupovat do daňové informační schránky Plus (DIS+) a využívat její funkcionality, které usnadní vyplnění daňového přiznání.

Prostřednictvím DIS+ je možné zejména činit podání vůči správci daně, aniž by poplatník musel mít kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis či datovou schránku. Do online finančního úřadu se lze přihlásit prostřednictvím tzv. Identity občana, tedy elektronickým ověřením vaší totožnosti. To je možné provést pomocí elektronického občanského průkazu s aktivovaným čipem, službou MojeID nebo třeba prostřednictvím projektu Bankovní IDentita. Přihlášení přes internetové bankovnictví už dnes nabízí většina velkých bank. Více informací k tomu, jakým způsobem se lze přihlásit do „online finančního úřadu“ prostřednictvím Identity občana naleznete na tomto odkazu.

Jak je již výše uvedeno, v DIS+ je možné činit podání vůči správci daně, získat přehled o stavu osobních daňových účtů, informace o písemnostech založených ve spisu správce daně, ale i využít nové funkce pro předvyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na základě údajů z posledního daňového přiznání.

Od roku 2024 je portál Mojedane.cz propojen s katastrem nemovitostí, můžete si zde jednoduše načíst svou nemovitost z katastru přímo do daňového přiznání. Systém za vás navíc daně spočítá, takže stačí jen zkontrolovat údaje a odeslat. Návod si stáhněte zde>>

2. Vyplnit ručně, odeslat poštou či doručit osobně

Pokud preferujete vyplnit daňového přiznání ručně, můžete si stáhnout formulář na stránkách finanční správy Daňové tiskopisy a vyplnit ho ručně. Vyplněné daňové přiznání odešlete poštou na místně příslušný finanční úřad nebo doručíte osobně.

Tiskopis daňového přiznání lze rovněž získat na všech finančních úřadech a jim náležících územních pracovištích. Jejich kompletní seznam naleznete zde: https://www.financnisprava.cz/cs/kontakty.

3. Odeslat datovou schránkou

Máte-li datovou schránku, můžete daňové přiznání poslat datovou zprávou.

V elektronické podobě je ve formátu PDF k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy. V tiskopisech najdete i pokyny pro vyplnění.

Místní příslušnost finančního úřadu

Místně příslušný finanční úřad je určen podle adresy nemovitosti, nikoli vašeho trvalého bydliště. Máte-li trvalé bydliště např. v Praze a koupili jste nemovitost v Brně, daňové přiznání pošlete na místně příslušný finanční úřad do Brna.

Výhody elektronického přiznání

Elektronická příprava a odeslání má oproti ruční přípravě a odeslání poštou několik výhod.

Při elektronickém odeslání můžete snadno opravovat chyby a aplikace vás na ty zásadní upozorní. Nemusíte potom řešit s finančním úřadem následné opravy, které vás jen okrádají o čas. Nemusíte chodit na poštu a platit poštovné. Odeslání na všechny adresy úřadů státní správy je zdarma.

Splatnost daně z nemovitých věcí

Splatnost daně se řídí ustanovením § 15 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí je splatná:

  1. poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  2. ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

Nejčastější otázky a odpovědi k dani

Další informace k dani z nemovitých věcí najdete na portálu Finanční správy.

Hledáme účetní pro zpracování přiznání

Hledáme účetní, která bude pro naše klienty připravovat daňová přiznání. Spolehlivost a kvalita podmínkou. V případě zájmu mě neváhejte kdykoli kontaktovat na tel. +420 604 940 046(celá ČR).

Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa