Předprodejní a poprodejní servis

Předprodejní servis:

  • vyklizení nemovitosti
  • stavební inspektor
  • zaměření, půdorysy
  • drobné opravy
  • výmalba 

Poprodejní servis:

  • převod médií
  • daňové přiznání
  • stěhování