Zaplacení daně z nemovitosti 2021

Daň z nemovitosti je splatná do 31. května každý rok a platí se vždy na rok předem.

Přiznání k dani z nabytí nemovitosti se podává pouze jednou, podklady pro každoroční platbu Vám Finanční úřad zasílá automaticky.

Způsob doručení podkladů pro placení daně:

  1. Složenkou  – pokud jste FO nebo PO a nemáte datovou schránku
  2. Emailem  – pokud jste FO a přihlásili jste se k zasílání údajů emailem
  3. SIPO  – pokud jste FO a přihlásili jste se k platbě SIPO dle podmínek České pošty
  4.  Datovou schránkou  – pokud jste FO podnikatel nebo PO s datovou schránkou

Pokud vlastníte více nemovitostí spadající místně pod jeden FÚ, přijde Vám složenka pouze jedna na všechny nemovitosti. Pokud spadají do jiných krajů, přijde Vám z každého kraje složenka. Pokud však podklady pro platbu nedostanete (stěhování, atd.) je Vaší povinností si podklady sami zajistit přímo z FÚ. Určitě to udělejte a daň zaplaťte včas. Od 7.6.2021 Vám budou účtovány penále z nezaplacení daně.

V případě, že je Vám vyměřená daň vyšší než 5.000 Kč, lze platbu provést ve dvou splátkách s tím, že splatnost druhé části je do 30.11.2021. Vyšší platbu však můžete zaplatit celou najednou do 31.5.2021. Platbu můžete provést složenkou na poště, SIPO platbou, bankovním převodem, hotově na pokladně FÚ. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka FO nebo IČO u PO.

Důležité:

Daň z nemovitosti se platí příslušnému krajskému FÚ podle místa nemovitosti a ne podle Vašeho trvalého bydliště.

Podrobné informace zde